Cijenjeni korisnici

Ako imate reklamaciju na kupljeni proizvod potrebno ga je predati u ovlašteni servis

Ovlašteni servis je naveden na jamstvenom listu, odnosno na deklaracijskoj naljepnici na ambalaži artikla.